Ter illustratie staan op deze pagina de meeste recente projecten en beheer opdrachten van Release15 bij de overheid organisatie Inspectie Leefomgeving en Transport (onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).

Project Inspectieview 5.1

Als freelance product owner / business analist stond ik voor de uitdaging om de bulkvoorziening binnen enkele maanden te integreren in Inspectieview 5.0. Vanuit het binnenvaart domein de wens om scheepvaart certificaten (in pdf) te kunnen inzien met behulp van Inspectieview.  Ook was eind 2019 een belangrijke aansluitingen gepland van de RWS applicatie Meldpunt Bodemkwaliteit. Voor deze aansluiting moest nieuwe functionaliteit worden ontwikkeld om de aansluiting te kunnen realiseren. In 2019 heeft Release15 in nauwe samenwerking met de Inspectieview gebruikersraad en de ICT partners de bulkvoorziening, het tonen van scheepvaart certificaten en de aansluiting van Meldpunt Bodemkwaliteit succesvol opgeleverd en geïmplementeerd.

Project Inspectieview 5.0

Toen Release15 in januari 2014 begon bij ILT had de freelance product owner / business analist de visie om van 5 verschillende Inspectieview producten 1 product te maken. In 2014 bestonden er dus 5 verschillende producten (Inspectieview Bedrijven, Inspectieview Binnenvaart, Inspectieview Milieu, Inspectieview Wegvervoer en Inspectieview Bulk). Echter was er destijds maar 1 product operationeel (dat was Inspectieview Bedrijven). Om draagvlak te krijgen voor het project Inspectieview  5.0 was het noodzakelijk om de overige reeds ontwikkelde Inspectieview producten van de ICTU eerst operationeel te krijgen. Vervolgens hadden we de prioriteit om kostenbesparing in het beheer te realiseren en bronnen aan te sluiten in alle domeinen. Toen deze doelstellingen waren bereikt, zijn we in 2017 in opdracht van de Stelselmanager begonnen met de voorbereidingen van de implementatie van Inspectieview 5.0. Door constructieve samenwerking met de ICT partners, ILT, bronhouders en gebruikersraad IV-5.0 heeft de product owner / business analist van Release15 in december 2018 release 5.0 van Inspectieview geïmplementeerd. Het implementatie resultaat hiervan is, dat 24 verschillende toezichthouders zijn aangesloten op Inspectieview en dat de toezichthouders uit 3 verschillende domeinen (Bedrijven, Binnenvaart en Milieu) nu gebruik maken van 1 Inspectieview product met daarbij ook diverse functionele verbeteringen. Door deling van domein overstijgende inspectie informatie is de toezicht op inspectieobjecten nog efficiënter & effectiever geworden en wordt de toezichtlast voor diverse ondernemers verkleind. Tevens heeft release 5.0 ook een forse besparing opgeleverd in de beheerkosten van Inspectieview in 2019 en 2020.

Beheer

Release15 heeft voor diverse ministeries het functioneel beheer ingericht en uitgevoerd voor een aantal verschillende applicaties. De inrichting van het beheer doet Release15 aan de hand van de BiSL & ASL frameworks. Omdat Agile/Scrum ontwikkeling vaak van toepassing is, wordt ook gekeken naar DevOps. De aanpak van de Product Owner Plus van Release15 is zeer pragmatisch en gericht op de werkwijze en cultuur van de organisatie. De beheerprocessen worden zorgvuldig met de organisatie en de ICT partijen ingericht, zodat hier consensus over is.

De gemaakte ICT afspraken in het beheer worden door en met elkaar vastgelegd in dienstovereenkomsten (DVO), dossier afspraken procedures (DAP) en dossier financiële afspraken (DFA). Voor de eigen functioneel beheer organisatie wordt een generieke of applicatie specifiek beheerhandboek gemaakt door Release15, waardoor er ook borging is in de eigen beheerorganisatie. De eigenaar van Release15 heeft in de rol van demandmanager / senior functioneel beheerder bij de ministeries: EZ, JenV, VWS en IW de beheerprocessen naar tevredenheid van alle opdrachtgevers ingericht en uitgevoerd. De behaalde resultaten zijn: betrokken gebruikers en systeemeigenaren, succesvolle uitrollen van releases, helderheid over en van de support aan eindgebruikers, kostenbesparing in het (keten)beheer, gemotiveerde serviceteam leden en een goede en prettige werksfeer in diverse teams.