Ter illustratie staan op deze pagina de meeste recente projecten en beheer opdrachten van Release15 bij de overheid organisatie Inspectie Leefomgeving en Transport (onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).

Rijksvastgoed projecten: Planon / Condor / Ultimo

Als freelance Informatievoorziening coördinator stond ik in 2020 en 2021 bij het Rijksvastgoedbedrijf voor de uitdaging om voor 3 projecten te implementeren. In oktober 2020 hadden we met de ICT partners de nieuwe versie van Planon Maintenance succesvol geïnstalleerd. Eind 2020 hebben we met het “Condor upgrade projectteam” de applicatie overgezet naar de nieuwste standaard software versie van de leverancier. In 2021 heb ik met het Condor beheerteam 3 succesvolle releases geïmplementeerd. Door deze releases sluit de Condor applicatie beter aan bij de behoeftes van eindgebruikers. Voor de applicatie Ultimo heb ik eind 2021 met SSC-ICT de technische infrastructuur verbeterd en zijn we overgegaan naar een verbeterde standaard versie van Ultimo. De ambities voor Condor in 2022 zijn: de technische infrastructuur verbeteren en bijblijven met de standaard releases van de leverancier. Voor Ultimo is de ambitie om in 2022 de import van de “Verzamelstaat” te implementeren. Voor Planon Maintenance bekijken we of het rendabel is om nog over te gaan op een verbeterde versie, aangezien de het nieuwe Onderhoudsmanagement systeem van Planon eraan zit te komen.

Project Inspectieview

Toen Release15 in januari 2014 begon bij ILT had de freelance product owner / business analist de visie om van 5 verschillende Inspectieview producten 1 product te maken. In 2014 bestonden er dus 5 verschillende producten (Inspectieview Bedrijven, Inspectieview Binnenvaart, Inspectieview Milieu, Inspectieview Wegvervoer en Inspectieview Bulk). Echter was er destijds maar 1 product operationeel (dat was Inspectieview Bedrijven). Om draagvlak te krijgen voor het project Inspectieview  5.0 was het noodzakelijk om de overige reeds ontwikkelde Inspectieview producten van de ICTU eerst operationeel te krijgen. Vervolgens hadden we de prioriteit om kostenbesparing in het beheer te realiseren en bronnen aan te sluiten in alle domeinen. Toen deze doelstellingen waren bereikt, zijn we in 2017 in opdracht van de Stelselmanager begonnen met de voorbereidingen van de implementatie van Inspectieview 5.0. Door constructieve samenwerking met de ICT partners, ILT, bronhouders en gebruikersraad IV-5.0 had de product owner van Release15 in december 2018 release 5.0 van Inspectieview succesvol geïmplementeerd. Het implementatie resultaat hiervan was, dat 24 verschillende toezichthouders zijn aangesloten op Inspectieview en dat de toezichthouders uit 3 verschillende domeinen (Bedrijven, Binnenvaart en Milieu) nu gebruik maken van 1 Inspectieview product met daarbij ook diverse functionele verbeteringen. Door deling van domein overstijgende inspectie informatie is de toezicht op inspectieobjecten nog efficiënter & effectiever geworden en wordt de toezichtlast voor diverse ondernemers vandaag de dag nog steeds verkleind. Tevens hadden de nieuwe Inspectieview releases in 2019 een forse besparing opgeleverd in de beheerkosten van Inspectieview in 2019, 2020 en in de nabije toekomst.

Beheer

Release15 heeft voor diverse ministeries het functioneel beheer ingericht en uitgevoerd voor een aantal verschillende applicaties. De inrichting van het beheer doet Release15 aan de hand van de BiSL & ASL frameworks. Omdat Agile/Scrum ontwikkeling vaak van toepassing is, wordt ook gekeken naar DevOps. De aanpak van de Product Owner Plus van Release15 is zeer pragmatisch en gericht op de werkwijze en cultuur van de organisatie. De beheerprocessen worden zorgvuldig met de organisatie en de ICT partijen ingericht, zodat hier consensus over is.

De gemaakte ICT afspraken in het beheer worden door en met elkaar vastgelegd in dienstovereenkomsten (DVO), dossier afspraken procedures (DAP) en dossier financiële afspraken (DFA). Voor de eigen functioneel beheer organisatie wordt een generieke of applicatie specifiek beheerhandboek gemaakt door Release15, waardoor er ook borging is in de eigen beheerorganisatie. De eigenaar van Release15 heeft in de rol van demandmanager / IV coördinator / senior functioneel beheerder bij de ministeries: EZ, JenV, VWS, IW en BZK de beheerprocessen naar tevredenheid van alle opdrachtgevers ingericht en uitgevoerd. De behaalde resultaten zijn: betrokken gebruikers en systeemeigenaren, succesvolle uitrollen van releases, helderheid over en van de support aan eindgebruikers, kostenbesparing in het (keten)beheer, gemotiveerde serviceteam leden en een goede en prettige werksfeer in diverse teams.