Informatievoorziening Management / Functioneel Beheer

Wie heeft kennis van zaken bij de gebruikersorganisatie als het over Informatievoorziening Management (IVM) of over het beheren van applicaties gaat ? Release15 heeft ruim 25 jaar ervaring op gebied van Informatievoorziening management en het beheren van applicaties. De senior IV coördinator of Functioneel Beheerder van Release15 kan u helpen om het beheer / IV binnen uw organisatie op orde te brengen en ondersteunen om gunstige contracten af te sluiten met uw hostingpartij en softwareleverancier(s).  Kennis van de BiSL, ASL, ITIL en DevOps processen zijn aanwezig! Release15 heeft bij diverse ministeries het functioneel beheer ingericht en goede software contracten (Diensten Niveau overeenkomsten & Dossier Afspraken Procedures) afgesloten met de ICT partners van het Rijk (zie projecten). Een zeer ervaren functioneel beheerder / IV coördinator nodig ? Neem dan via LinkedIn contact met mij op.

Projectleider software ontwikkeling

De projectleider van Release15 is bij de ontwikkeling van de software vooral gericht op het implementatie resultaat. Uiteraard richten wij ons ook op de kwaliteit van de op te leveren software en of deze voldoet aan de wensen van de gebruikers. Want een software applicatie moet de werkprocessen zo goed mogelijk ondersteunen. Het inrichten van beheer en het opleiden van gebruikers zijn belangrijke speerpunten van Release15 in een software project, want de gebruiker moet goede instructies krijgen voordat ze gaan werken met de software en weten van wie ze hulp kunnen verwachten als iets niet lukt of naar wens functioneert. Release15 heeft in het bedrijfsleven en bij het Rijk diverse software projecten succesvol geïmplementeerd (zie projecten). Een resultaatgerichte projectleider software ontwikkeling nodig ? Neem dan via LinkedIn contact met mij op.